image
Vážení páni, vážené dámy.


Dostal sa Vám do rúk zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ŠPORT A ZDRAVIE 2009, ktorá sa už po druhý krát pod týmto názvom konala v našom prekrásnom starobylom meste Nitra. Teší nás, že ste si vybrali práve konferenciu na túto tému, tému tak aktuálnu z hľadiska súčasnej pretechnizovanej, uponáhľanej doby, ktorá je charakterizovaná stresovým spôsobom života. Pohybová pasivita je často jednou z hlavných príčin, prečo má človek vôbec zdravotné problémy. Všetky tieto ťažkosti dokáže pravidelný šport zmierniť. Pohybu by sme sa mali venovať každý deň. Predstavuje efektívne a správne využívanie činností pre zvyšovanie fyzickej kondície človeka. Šport sa u ľudí pestuje odpradávna. Vraví sa: "Športom k trvalej invalidite." Je to však len v tom prípade, ak sa jedná o nevedomosť ľudí čo sa týka športu a následnej regenerácie, alebo o zbytočné prepínanie svojich síl. V príspevkoch v tomto zborníku nám však ide o poukázanie tej pozitívnej stránky športu. Ak športujeme s radosťou, s dodržiavaním všetkých zásad, je šport pre nás nielen zábavou, ale hlavne pozitívny stimul pre náš zdravý spôsob života. Názov dnešnej konferencie sme si zvolili v duchu telesnej výchovy, športu a ich vplyvu na zdravie súčasného človeka. Veríme, že všetky príspevky prispeli k vysokej úrovni tejto konferencie, že ste si odniesli množstvo pozitívnych zážitkov a množstvo nových odborných poznatkov a kontaktov v oblasti športu a telesnej výchovy.


PaedDr. Nora Halmová, PhD.
Vedúca KTVŠ PF UKF v Nitre
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
ŠPORT A ZDRAVIE 2009
bola podporená

ÚRADOM NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ODBOROM ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, ŠPORTU A KULTÚRY

dotáciou pre projekty na podporu kultúry a športu
na území nitrianskeho samosprávneho kraja


VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

Prof. PaedDr. Gabriela Porubská, CSc.
Prof. PaedDr. Karol Félix, CSc.
Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Doc. PaedDr. Jiří Michal, CSc.
Doc. PaedDr. Ivan Čilík, CSc.
Doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.
Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PaedDr. Nora Halmová, PhD.
PaedDr. Janka Kanásová, PhD.
PaedDr. Mária Kalinková, PhD.
PaedDr. Dušan Chebeň, PhD.
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD.
PaedDr. Pavol Horička, PhD.
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
PaedDr. Ildikó Viczayová
Mgr. Natália Czaková
Bc. Martin Miškolci
Gabriela Tesárková
Peter OdráškaRECENZENTI

Prof. PaedDr. Karol Felix, CSc.
PaedDr. PhDr. Ivan Janko, PhD.
PaedDr. Martin Pupiš, PhD.Názov: Šport a zdravie 2009
Zostavili: Jaroslav Broďáni a Martin Miškolci
Vydavateľ: UKF PF KTVŠ
Autor: kolektív
Náklad: 50 ks
Počet strán: 161
Formát: elektronický

ISBN: 978-80-8094-578-7
EAN: 9788080945787Za obsahovú a jazykovú stránku príspevkov a cudzojazyčných textov zodpovedajú autori.