Dnes je: 20. júna 2024
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
UKF Nitra
Prihlasenie
login
heslo
» zabudol som
heslo
 
- Virtuálne knižnice
- Metodológia záverečnej práce
- Štatistický navigátor
 
Vstup do e-kurzu
Študentom nebude umožnený vstup do e-kurzu ak nebudú zapísaný na kurz v AIS.
E-learning
 


Čo je e-learning?

     Môžeme ho charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výuky na báze internetu. Ponúka široké možnosti uplatnenia a vyznačuje sa kreativitou. Veľké organizácia (školy, podniky) po celom svete sa čoraz viac orientujú na e-learning a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude pokračovať aj u nás. Kedy je tento druh výučby najviac vhodný? Systém podporuje komunikáciu medzi osobami resp. medzi skupinami, ktoré sú spravidla od seba zemepisne vzdialené. Možno ho aplikovať všade tam, kde je potrebné ďalšie vzdelávanie. Zabezpečuje odovzdávanie vedomostí najprogresívnejšou formou. V dnešnej dobe nestačí informáciu v správny okamih získať, ale presne ju pochopiť a dať do súvislostí.
E-learning sa orientuje tiež na vytváranie pôsobivých interaktívnych multimediálnych prezentácii produktov alebo služieb, ktoré môžu byť vystavované na www stránkach alebo šírené prostredníctvom CD.


Prečo e-learning?

     Kto si uvedomuje nutnosť neustáleho vzdelávania má za sebou polovicu úspechu. Pre e-learning to platí dvojnásobne. Školenia študentov, zamestnancov firiem, ale i jednotlivcov majú mnohokrát rôznu podobu. Existuje široká ponuka seminárov, tréningov a kurzov. Nie všetky sú však aj efektívne, pretože nespĺňajú kritériá alebo požiadavky klienta. E-learning odstraňuje nedostatky, ktoré štandardné štúdium má.

Ponúka niekoľko výhod:
• Najväčšou devízou elektronického vzdelávania je neustála komunikácia, spätná väzba so školiteľmi.
• Poskytuje voľný prístup k štúdiu bez prijímacích skúšok a možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát či vysokoškolský diplom.
• Počiatočné náklady sú na výrobu kurzu kúpu riadiaceho systému, investíciu do výpočtovej techniky. Potom sú už výdavky na prevádzku minimálne. Potrebné je aj pripojenie na internet. Nepočíta sa s nákladmi na prenájom priestorov, cenu za lektorov a študijné materiály, dopravu na miesto uskutočnenia kurzu, ubytovanie, stravu a pod.
• Zamestnanci nie sú vyradení z pracovného procesu, ale naďalej sa ho aktívne zúčastňujú.
• Distribúcia kurzov prebieha rýchlo.
• Existuje pohodlie pri štúdiu.
• Kurzy sú šité na mieru, pretože nie všetci majú rovnakú úroveň znalostí. Tradičné vzdelávanie predpokladá, že poslucháči vnímajú rovnako rýchlo a každému vyhovuje hovorený výklad lektora. Skutočnosť je však iná. Každý prechádza výukou vlastným tempom, sám sa rozhodne, ktorým témam sa bude podrobnejšie venovať a vyberá si z viacerých variant výkladu.
• Za silnú stránku sa považuje to, že informácie sa dostanú k prijímateľom vo chvíli, kedy ich potrebujú, pričom záleží iba na nich, kedy a koľko času im budú venovať.

Základ úspechu však vždy spočíva v zodpovednosti každého jednotlivca.